Privacy Policy

This Privacy Policy was last modified on 19 June 2016.

Welcome to flowornament.com. By using our site, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms of use. Please review the following terms carefully. If you do not agree to these terms, you should not use this site

FLOW Jewelry Ltd., Part. (“us”, “we”, or “our”) operates  http://www.flowornament.com and http://shop.flowornament.com (the “Site”). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.

We use your Personal Information only for providing and improving the Site. By using the Site, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

Information Collection And Use

While using our Site, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to your name (“Personal Information”).

Log Data

Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site (“Log Data”). This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser type, browser version, the pages of our Site that you visit, the

time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer’s hard drive.

Like many sites, we use “cookies” to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Site.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee

its absolute security.

Changes To This Privacy Policy

FLOW Jewelry Ltd., Part. may update this Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on the Site.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.


นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559

ยินดีต้อนรับสู่ shop.flowornament.com โดยการใช้เว็บไซต์ของเราจะถือว่าท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามและจะผูกพันตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ในการใช้งาน shop.flowornament.com โปรดอ่านข้อตกลงดังต่อไปนี้อย่างรอบคอบ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ท่านควนปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้

คำว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดโฟล์วจิวเวลรี่ “เรา” หรือ “พวกเรา” หมายถึง http://www.flowornament.com และ http://shop.flowornament.com(“เว็บไซต์”) แจ้งให้คุณทราบนโยบายของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากผู้ใช้งานเว็บไซต์

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการให้บริการและการปรับปรุงเว็บไซต์เท่านั้น โดยคุณยินยอมที่จะให้เว็บไซต์เรียกเก็บและใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกับนโยบายนี้

การเก็บและการใช้ข้อมูล

ในขณะที่การใช้งานเว็บไซต์ของเราเราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลบางอย่างแก่เราที่ระบุตัวบุคคลที่สามารถนำมาใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงชื่อของคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

เช่นเดียวกับผู้ประกอบการเว็บไซต์ทั้งหลายเราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (“ข้อมูลเข้าสู่ระบบ”) ข้อมูลเข้าสู่ระบบซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเช่นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของคอมพิวเตอร์ของคุณ (“ไอพี”) ที่อยู่ประเภทเบราว์เซอร์ รุ่นเบราว์เซอร์ หน้าของเว็บไซต์ของเราที่คุณเข้าเยี่ยมชม วันที่และเวลาของการเข้าชมของคุณเวลาที่ใช้ในหน้าเว็บเหล่านั้นและสถิติอื่นๆ

คุ้กกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็กจำนวนมากของข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงการระบุที่ไม่ซ้ำที่ไม่ระบุชื่อ คุกกี้ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

เช่นเดียวกับเว็บไซต์จำนวนมากที่เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือเพื่อระบุเมื่อคุกกี้ถูกส่ง แต่ถ้าคุณไม่ยอมรับคุกกี้คุณอาจจะไม่สามารถที่จะใช้บางส่วนของเว็บไซต์ของเรา

ความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดจำไว้ว่าวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็น 100% ที่มีความปลอดภัย ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะใช้วิธีการที่เป็นการยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยที่แน่นอนของคุณได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฟล์วจิวเวลรี่ อาจมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อเวลาผ่านไป เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยวิธีการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่บนเว็บไซต์

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเรา